banner
Specializovaný velkoobchod olejů a maziv Shell

Shell GADUS S5 V142W 00

Předchozí název: Tivela GL 00

Shell GADUS S5 V142W 00 je syntetické plastické mazivo na bázi polyglykolového základového oleje a hydroxystearátu lithného jako zahušt‘ovadla. Obzvláštní pozornost si zasluhují vynikající třecí vlastnosti maziva, především u materiálových párů ocel I bronz a současně i vysoká odolnost proti stárnutí. U mnoha převodovek je možno zaručit životnostní mazání.
Shell GADUS S5 V142W 00 není mísitelné s konvenčními plastickými mazivy. Je nutno zkontrolovat snášenlivost s používanými nátěrovými barvami a těsnícími materiály. Není vhodné pro mazání součástí z hliníku a slitin hliníku.